Både kollektivtransport, sykehus, banker, skoler og annen offentlig virksomhet ble rammet av streiken blant de om lag to millioner arbeiderne. Streiken førte også til at 106 flyginger ble kansellert ved Atens internasjonale flyplass.

De streikende frykter et lovforslag som vil kunne åpne for kraftig nedbemanning blant statsansatte. Dagens lov gir dem rett til å beholde jobben frem til pensjonsalder.

Den konservative regjeringen ønsker å effektivisere offentlig sektor for å minske landets budsjettunderskudd, som i år er ventet å havne på 4,3 prosent av bruttonasjonalprodukt. I henhold til EUs regler skal underskuddet ikke være høyere enn 3 prosent.

Ved lunsjtid onsdag var det ventet store demonstrasjoner både i sentrum av hovedstaden og i andre greske byer.