Dyrelivet på Jorden står foran den største utrydningsfaren siden dinosaurene forsvant. Bevaringsstrategier slår feil og 45 prosent av Jordens store naturreservater blir brukt til intensivt jordbruk, ifølge rapporten "Common Ground, Common Future: How ecoagriculture can help feed the world and save wild biodiversity".

Rapporten er publisert av World Conservation Union og Future Harvest. Forfatterne maner til en ny tilnærming for produksjon av mat og vern av naturen. Hvis dagens takt innen skogrydding fortsetter vil verdens skoger kunne miste mer enn halvparten av artene innen 2050.

24 prosent av pattedyrene, 12 prosent av fuglene og 14 prosent av plantene er utrydningstruet, mener forskerne. Rapporten foreslår økologisk jordbruk som et middel for å hjelpe bøndene til en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon.

— Mange tror at biodiversiteten kan reddes ved å gjerde den inn, men den henger nøye sammen med jordbruksmetoder, sier doktor Jeffrey McNeely til BBC News.(Origo)