Det mener eksperter Bergens Tidende har vært i kontakt med.

— Jeg tror ikke så store norske styrker har vært ute i felten og slåss samtidig siden annen verdenskrig, sier forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Ståle Ulriksen.

— Dette er de største og hardeste kampene norske soldater har vært i på mange år, sier oberstløytnant Jon Inge Øglænd ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter.

Siden ISAF-styrken begynte å operere i februar 2002 er to norske soldater drept i Afghanistan. Nå mener flere at situasjonen for mange av de norske soldatene farligere enn noen gang.

— Det er større sjanse for å miste norske soldater i Afghanistan nå enn det har vært før. Spesielt farlig er det hvis opprørerne får flere lokale grupper med seg, sier Arne Strand, seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt.

— Det er alltid en stor risiko ved denne type operasjoner, men det blir farligere jo nærmere fienden man kommer. I nærkamp kan man ikke utnytte sin overlegne teknologi, påpeker NUPI-forsker Ståle Ulriksen.

— Det blir for dumt av oss å nekte for at dette er farlig, legger kapteinløytnant Øglænd til.

Stor aksjon

Rundt 250 norske soldater deltar i en storstilt aksjon mot opprørere i Badghis-provisen, nordvest i Afghanistan. De første trefningene skjedde lørdag, da rundt 60 norske soldater var involvert.

Mandag smalt det igjen, og Forsvaret bekrefter at det denne gangen var enda hardere kamper, med enda flere nordmenn involvert. Krigshandlingene skal ha pågått i to og en halv time.

Øglænd påpeker at de norske soldatene ikke står alene i denne operasjonen.

— Dette er ikke et norsk show, men en ISAF-ledet operasjon. Størsteparten av styrken består av afghansk politi og hær. Jeg kan ikke si noe om den totale styrkens størrelse fordi operasjonen fortsatt pågår, forteller han.

I løpet av det siste året har trusselbildet i Nord-Afghanistan forverret seg, men Øglænd er ikke med på at ISAF-styrken er i ferd med å miste kontrollen.

— Nei, det vil jeg ikke si. Dette kan like gjerne ses som opprørsgruppenes siste krampetrekninger, sier han.

Dette er ikke NUPI-forsker Ståle Ulriksen enig i.

— Taliban har styrket fotfestet i nord, mens de har greid å vedlikeholde posisjonen i sør. Jeg tror ikke dette er noe avgjørende slag. Så lenge man ikke klarer å kontrollere grensen til Pakistan vil man få en frisk tilførsel av talibansoldater, sier Ulriksen.

- Må avsluttes fort

Forsvaret vil ikke si noe om hvor lenge operasjonen er planlagt å vare, men Ulriksen mener den må avsluttes ganske fort fordi over halvparten av det norske styrkebidraget i Afghanistan er med.

— Det er grenser for hvor lenge man kan ligge i fronten, for det fører til en voldsom slitasje. Hvis man ikke får avsluttet fort, vil det føre til store belastninger i lengden, sier han.

Forskeren mener at den største trusselen for norske soldater på lang sikt er ikke å innfri sivilbefolkningens forventninger.

— Hvis gapet mellom forventninger og det som faktisk skjer blir for stort, kan det fort gå dårlig. Da ser sivilbefolkningen at det er bedre å snakke med Taliban. Det er dette som har skjedd i Helmand-provinsen sør i landet, sier Ulriksen.