For andre år på rad var den økonomiske veksten i fjor større i det gamle Øst-Tyskland enn i vest. Aller størst fremgang hadde Sachsen, med pluss fire prosent.

Statistikken viser også at det blir skapt flere nye arbeidsplasser i øst enn i vest. Men: Det betyr langt fra at alt er lutter glede.

Arbeidsledigheten i delstatene i øst er dobbelt så høy som i vest: 15,8 prosent. Og verdiskapningen pr. hode i industrien i eks-DDR er bare så vidt over halvparten av den i vest.

Innhentingen av det enorme forspranget som Vest-Tyskland hadde på kommunistrepublikken ved gjenforeningen i 1990 er kanskje begynt, men det er fortsatt forferdelig langt frem.

Og utsiktene er heller ikke bare lyse: Selv om det også i år ventes størst vekst i øst, med rundt tre prosent, kan denne først og fremst tilskrives fremgang rundt storbyer som Leipzig og Dresden.

Prognoser viser at folketallet i det som var kommunistrepublikken ligger an til å bli redusert med 31 prosent innen 2050. Årsaken er utvandring, lave fødselstall og en forgubbing som alt er i god gang.