STEIN VIKSVEENBrussel— Vi har intet valg. Kjøttmarkedet er i en dyp krise. Prisene faller dramatisk, sa EU-kommissær Franz Fischler, da han i går la frem planene om omfattende slakting og en radikal omlegging av deler av landbrukspolitikken for EU-parlamentet i Strasbourg.Han vil forlenge det nåværende slakteprogrammet ut året og fjerne alle eldre dyr. Programmet skulle opprinnelig stanses 1. juli.Det blir anslått at det dreier seg om 1,2 millioner storfe som igjen tilsvarer ca. 300.000 tonn kjøtt. Bare i Tyskland skal 400.000 storfe avlives, tørkes, presses, males opp og brennes. 99 prosent av dyrene er friske, men kugalskapen (BSE) og frykten for at den kan utløse den dødelige hjernesykdommen Creutzfeld Jakobs hos mennesker har fått forbruket til å stupe. Marked uten balanse Slaktingen skjer derfor av økonomiske grunner både for å gjenopprette balansen i markedet, og forsikre forbrukere om at alt gjøres for å utrydde smittekildene.Så sent som i går ble det registrert et nytt tilfelle av kugalskap i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen. Alle de 214 dyrene på gården ble beordret slaktet og destruert på grunn av smittefare.Siden oktober i fjor er forbruket falt med 25 prosent gjennomsnittlig i EU, i Tyskland er nedgangen på over 50 prosent. Det har skapt et overskudd i markedet som foreløpig har kostet EU vel åtte milliarder kroner å kjøpe opp, BSE-teste og destruere eller fryse ned.- Sluttregningen vil i 2005 komme på over 60 milliarder kroner og det er penger vi ikke har, sier Franz Fischler. Nei til intensiv drift Derfor foreslo han i går på vegne av EU-kommisjonen et program der han tar oppgjør med den intensive driften i jordbruket i EU, og særlig innenfor kjøttproduksjon: De store gårdsbrukene i EU får ikke lenger ha mer enn maksimalt 90 storfe om de vil beholde EUs støtteordninger.Det er ikke tillatt med mer enn to storfeenheter per hektar. En enhet er en okse eller en ku eller tre ungdyr. Det er noe strengere regler enn i Norge. I motsetning til i dag skal EU i fremtiden ikke automatisk kjøpe opp alt kjøtt som ikke lar seg selge til en fastsatt minstepris. Krav om unntak Før landbrukskommissær Fischler kan iverksette sine planer, skal de godkjennes av de 15 landbruksministrene. Det skal skje på et møte 26. februar. Flere land som så langt ikke er blitt rammet av kugalskap protesterer mot de radikale slakteplanene og ber om unntaksordninger. Det gjelder for Sverige, Finland og Østerrike. Danmark og Nederland har tidligere bedt om unntak. De britiske bondeorganisasjonene ber også om å bli spart for nye slakteprogram. Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende