Legene ved Tokai-universitetet har funnet ut at omkretsen av hodet på nyfødte barn av mødre som bor i 10. etasje eller høyere, er 33,9 centimeter, mot 33 centimeter hos nyfødte til mødre som bor lavere.

Går sjelden ut Forskerne har samlet informasjon fra 1.377 kvinner og deres barn i byen Yokohama. De har alle bodd i blokken i over ett år og fått sin første baby det siste året.

Også vekten hos nyfødte barn er høyere for dem som kommer fra høyden. Kvinner som bor i 10. etasje eller høyere får barn med gjennomsnittsvekt på 3.156 gram, mens andre nyfødte fra lavere etasjer veier 3.044 gram.

En forklaring kan være at gravide som bor høyere oppe i blokken ikke går ut og mosjonerer like mye som dem som bor lavere, sier en av legene, Tsutomo Araki. Når kvinnene ikke mosjonerer ofte, får avkommet ofte større hode, sier han.

En årsak til vektforskjellen kan være at folk som bor høyere, ofte har høyere inntekt. Barna får derfor kanskje mer og bedre næring, og blir større.NTB