Om lag 26.000 av de 32.000 soldatene som står under NATO-kommando i Afghanistan kan heretter brukes friere enn tidligere.

Det var det mest håndfaste som til slutt kom ut av det månedslange presset for å gjøre ISAF-styrken mer slagkraftig sør i Afghanistan.

Nederland og Romania var blant landene som til slutt gikk med på å fjerne en del av sine såkalte «caveats» — begrensninger på hva slags oppdrag soldatene kan sendes ut på.

Også store NATO-land som Frankrike, Italia, Spania og Tyskland går med på at styrkene i en krisesituasjon kan sendes hvor som helst i landet. Hva som skal til for at det kan kalles en krise, var i går uklart.

— Det blir ingen forhandlinger om dette. Spørsmålet vil bli avgjort av en mann: ISAF-kommandøren i Afghanistan, sa NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer. Men fortsatt må slike kriseinnsatser klareres med de nasjonale regjeringene før soldatene blir satt inn.

Langvarig oppdrag

Statsminister Jens Stoltenberg gjentok i går at dette ikke betyr endringer i mandatet til de 550 nordmennene som står i ISAF-styrken.

Fortsatt mangler NATO ca. 2000 soldater i sør, i tillegg til helikoptre og annet utstyr. Presset på NATO-landene for å fylle hullene kommer til å fortsette.

— Det gjenstår fortsatt å ta de siste stegene, sa britenes statsminister Tony Blair i Riga.

I slutterklæringen fra stats- og regjeringssjefene slås det fast at NATO er innstilt på å bli i Afghanistan lenge. Dermed må medlemslandene uansett være forberedt på at de som i dag står mest utsatt til i sør, etter hvert vil trenge avløsning. Norge blir inntil videre stående i nord.

— Vi får se om det blir endringer i operasjonsplanene etter hvert, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Større og bedre pengebruk

NATO-generalsekretæren skal nå komme med et forslag til hvordan den sivile og humanitære innsatsen kan samordnes bedre. Målet er å trekke inn både FN, Verdensbanken, EU og G8-landene sterkere. «Vi oppfordrer FN til å innta en ledende rolle», heter det i slutterklæringen fra toppmøtet.

— Det handler både om mer penger om og om at de må brukes bedre. Det blir ingen sikkerhet i Afghanistan uten sivil utvikling, sa statsminister Jens Stoltenberg på pressekonferansen etterpå. Han kalte det «et helt tydelig gjennombrudd for norske holdninger».

Frankrike har foreslått å opprette en egen kontaktgruppe for Afghanistan, der også naboland som Iran kan bli invitert med.

— Ideen til Jacques Chirac fikk mye støtte, sa generalsekretær Scheffer etterpå.

Junge, Heiko