Nesten halvparten sier et klart nei til svensk medlemskap i alliansen, skriver Aftenposten onsdag.

Avisen viser til en fersk meningsmåling, der 48 prosent erklærer seg som motstandere av NATO-medlemskap. Bare 29 prosent sier de er tilhengere, mens 22 prosent er i tvil eller ikke interessert i spørsmålet.

Aftenposten peker på at svenskenes sympati for NATO nådde et høydepunkt etter at alliansens soldater, med støtte blant annet fra en svensk enhet, var gått inn i Kosovo i november 1999. Den gang sa 35 prosent at de kunne tenke seg et svensk medlemskap.

Når tanken på NATO-medlemskap vekker så liten begeistring, har det ifølge avisen trolig sammenheng med at svensker flest prioriterer forsvarsspørsmål lavt.NTB