– Statsminister Jens Stoltenberg og en rekke andre regjeringsmedlemmer er en fare for demokratiet. Og de har ingen respekt for Stortinget, sa Jensen. Og hevdet at den rød-grønne regjeringen er i ferd med å pulverisere de folkevalgtes rolle.

«Gjemmer seg»

Jensen beklaget at det er umulig å få i stand en diskusjon med statsministeren, enten det nå er i Stortinget eller utenfor.

– Kommer det opp aktuelle spørsmål, løper statsministeren og gjemmer seg. Han er opptatt på annet hold, i stedet sender han Martin Kolberg. Han er ikke regjeringens talsmann, men sekretær i Arbeiderpartiet. Det er ikke mye å se til den dialogen den rød-grønne regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen, sa Jensen.

– De eneste gangene statsministeren viser seg er når han skal angripe politiske motstandere eller presentere regjeringens godsaker. Ellers er han ikke å få tak i.

Frp-formannen var riktig ilter da hun anklaget regjeringsmedlemmer for å undergrave Stortinget:

– Statsrådene unnlater å svare på spørsmål og svarer i stedet med motspørsmål. Det er mangel på respekt for de folkevalgte. En arroganse som setter Stortinget til side som lovgiver.

Mageplask

Siv Jensen fremholdt at regjeringens oppførsel overfor opposisjonen kan være uttrykk for at vi har å gjøre med en regjering som er i konflikt med seg selv, og at det er om å gjøre å dekke over dette.

– Men når det ender med et mageplask slik vi opplevde i forbindelse med klimameldingen, så må det være klart for alle at det er stor avstand mellom retorikk og resultater. Fredag kommer et nytt mageplask med forslaget til ny utlendingslov. Til tross for tidligere løfter blir det et forslag uten innstramminger i loven, sa Jensen. Hun hevdet at det norske folk når har fått et nytt eksempel på dobbeltkommunikasjon:

– Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan Grandes utspill om innvandringen onsdag gir et inntrykk av at nå må det strammes til. Men han er ikke regjeringens talsmann. Lovforslaget vil vise at det ikke er snakk om innstramming.

Etter 2009-valget

Siv Jensen karakteriserte samarbeidet på borgerlig side som rimelig godt.

– Vi har hatt felles utspill på mange viktige områder. Vi har utviklet en tillit som gjør at vi kan ha fortrolige samtaler.

Noen borgerlige samling trodde hun ikke er aktuelt å diskutere før etter stortingsvalget i 2009.

– Årets lokalvalg vil på mange måter bli en prøvestein for det som skal skje videre. Vi samarbeider i mange kommuner både med Høyre og Kristelig Folkeparti om ordførere. Men vi opplevde jo også etter siste kommunevalg at vi ble skviset ut av posisjoner fordi andre partier ikke ønsket at vi skulle komme i posisjon. Det tror jeg ikke vil skje denne gangen, sa Siv Jensen.

ANKLAGER: Frp-formann Siv Jensen anklager statsminister Jens Stoltenberg for å være en fare for demokratiet.
Bjelland, Håvard