Når man samler store partier i sentrum, styrker det ytterfløyene, sier forsker Kate Hansen Bundt ved Europaprogrammet og viser til at Venstrepartiet, reformkommunistene, allerede har gjort et meget godt valg. Fortsatt er utfallet av søndagens valg i Tyskland uavklart.

– Valgvinnerne er på en måte Venstrepartiet og det liberalistiske partiet FDP. Det er disse som står for de klareste alternativene i tysk politikk, sier Hansen Bundt til NTB.

– Hvis vi får fire år med storkoalisjon, noe jeg kanskje tror er det mest sannsynlige utfallet, vil det kunne styrke Venstrepartiet og mange frykter da et splittet SPD, sier hun.

Europa-forskeren minner om at selv om tyskerne på meningsmålinger sier de helst vil ha Gerhard Schröder som forbundskansler framfor Merkel (søndagens valg var ikke et kanslervalg), så er ikke Schröder ubetinget populær i alle kretser i eget parti. Forbundskansleren tilhører høyrefløyen i SPD og har gjort seg upopulær i egne rekker med sine mange reformtiltak. Det var da også til dels for å tvinge partifellene til å slutte opp om egen kurs at han skrev ut nyvalg.

Hvis han må styre partiet enda mer mot sentrum og nærmere det konservative, katolske CDU/CSU, vil det kunne bety at mange gjør som Oscar Lafontaine, hans tidligere finansminister, som forlot partiet og sluttet seg til Venstrepartiet, sier Hansen Bundt.

Trenger reformering

Et halvt døgn etter at valglokalene stengte i Tyskland var det kun en prosent av stemmene og to eller tre mandater i Forbundsdagen som skilte de to store partiene SPD og CDU/CSU. Kanskje må Tyskland vente helt til alle stemmer er fintelt og de 220.000 stemmeberettigede innbyggerne i delstaten Dresden har sagt sitt den 2. oktober, før de vet hva slags regjering de får de fire neste årene.

– Tyskland er en nasjon der reformbehovene står i kø, sier Hansen Bundt og viser til at landet har fem millioner arbeidsledige, svak økonomisk vekst, taper i internasjonal sammenheng og sårt trenger å gjøre noe med velferdsstaten.

Schröder har allerede gjennomført en del reformer vi her i Norge ville karakterisert som høyrepolitikk. Med SPD og CDU sammen i regjering kan det tenkes at man endelig får gjennom blant annet sårt tiltrengte arbeidsmarkedsreformer.

Nøytralisere Forbundsrådet

En annen mulig effekt er at de to partiene i en storkoalisjon vil kunne nøytralisere Forbundsrådet, annetkammeret i den tyske nasjonalforsamlingen, der alle delstatsministrene sitter, tror Hansen Bundt. Denne delstatsforsamlingen har fungert som en propp i det tyske systemet, der delstatsministrene sitter som små fyrster og taler sine egne staters sak.

CDU har flertall i Forbundsrådet og Schröder har hatt store problemer med å få gjennomført sin politikk på grunn av dette. Med en storkoalisjon vil regjeringen kunne få sine vedtak lettere gjennom her, tror Europa-forskeren.

– Tyskland ikke svekket

Hun tror ikke det at Tyskland mangler en klar seierherre eller – kvinne i valget, vil svekke landet på noen måte.

– Tyskerne kommer til å vise seg som det ansvarlige folket de er og de vil komme fram til en flertallsregjering på en eller annen måte, sier hun. Men de må legge bak seg den svært bitre stemningen som rådet valgnatten. Da haglet beskyldningene, og FDP-lederen, Guido Westerwelle, gikk i en partilederdebatt på fjernsyn så langt som til å insinuere at forbundskansleren hadde fått i seg noe han ikke burde.

– Kanskje vil vi kunne ha resultatet om et par dager, det kommer an på hvor avgjørende de anser resultatet i Dresden for å være, sier Hansen Bundt. Valget i delstaten Dresden måtte utsettes til 2. oktober fordi en av de direktevalgte kandidatene døde.