Den russiske byen kan bli oversvømmet i løpet av få timer, frykter redningsmannskapene, som tirsdag forberedte masseevakuering av byens 200.000 innbyggere. De pasientene som var friske nok til beins, ble evakuert fra sykehusene, de andre ble flyttet opp i etasjene.

Smeltevann i elva Lena har ført til at vannstanden i elva er mer enn 8 meter over normalnivået. Lokalmyndighetene i Jakutsk frykter at en ny bølge skal oversvømme byen onsdag.

Tirsdag ble alt alkoholsalg stanset for at innbyggerne skal holde seg edru nok til å takle en eventuell krise. Både fabrikker og butikker i byen var stengt tirsdag mens redningsmannskaper arbeidet på spreng med å bygge diker.

Myndighetene har brukt jagerfly til å bombe i stykker et digert isflak som demmet opp elvevannet like nord for byen.

NTB-AFP