— Jeg hører at flere land nevner Haag-domstolen, men jeg tror ingen egentlig vil gjøre det, fordi Norge har en god sak, sier Støre til NTB etter et møte med EUs utenrikspolitiske koordinator Javier Solana i Brussel tirsdag.

Arrestasjonen av de to spanske trålerne var ikke noe tema i møtet med spanjolen Solana, men saken ble likevel nevnt i EU-korridorene i forbindelse med at et tre dager langt landbruks- og fiskerirådsmøte åpnet i Brussel tirsdag.

Spanske myndigheter krever av de to trålerne får seile umiddelbart, men utenriksminister Støre understreker at etterforskning og bevisopptak skal gjennomføres fullt og helt før det er aktuelt å slippe trålerne.

- Som et bankran Støre avviser igjen det spanske kravet om at Norge må la flaggstatene selv ta hånd om egne båter som driver eventuelt tjuvfiske i fiskevernsonen rundt Svalbard.

— Det er det samme som om du skulle ta noen for et bankran, føre ranerne ut av banklokalet og si at nå får dere gå tilbake til de lokale politikontorene deres og bli fulgt opp. Det skjer jo ikke, sier Støre.

Det spanske Fiskeridepartementet har bedt om at Norge åpner for økt samarbeid om forvaltning i de berørte områdene.

— Ingen vil si nei til samarbeid, men EU har respektert vår rett til å sette kvoter. Da må vi understreke at skal respekten for de kvotene man har satt opprettholdes, så må det håndheves der og da, sier Støre.

Tenke nytt

Utenriksministeren mener man må få mer fokus på hvordan man kan bekjempe overfiske og «lovlig omsetning av ulovlig fisket fisk».

— Vi må ta en ny gjennomtenkning av hvordan vi fremmer det i politiske fora med våre europeiske, russiske og islandske venner, sier Støre.