— Sammenstøtene i Egypt må ikke brukes som påskudd til å slå ned på reformbevegelsen og vanskeliggjøre ordnet overgang til demokrati. Egypternes rett til ytringsfrihet og medias rett til å rapportere må respekteres, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Myndighetene og ordensmakten har ansvar for å forhindre slike voldelige angrep som vi har sett på Tahrir-plassen og andre steder i Egypt, framholder utenriksministeren.

— Norge støtter det egyptiske folks legitime krav om demokrati og grunnleggende politiske endringer. Alle parter må avstå fra vold. Den politiske ledelsen har et hovedansvar for å igangsette dialog og påbegynne grunnleggende politiske reformer, sier Støre.