— Løsningene i den politiske prosessen som må komme når en våpenhvile er på plass, må forankres i Sikkerhetsrådet, sier Støre i et telefonintervju fra New York.

Den norske utenriksministeren talte natt til onsdag til Sikkerhetsrådet i egenskap av formann i giverlandsgruppen for Palestina.

I innlegget gjorde han det klart at Norge ønsker å spille en rolle i det videre arbeidet for bistand til den palestinske selvstyremyndigheten. Samtidig understreket han behovet for å fremskynde et planlagt giverlandsmøte på grunn av den prekære situasjonen i Gaza.

— Mitt inntrykk er at Sikkerhetsrådets medlemmer reagerte positivt på dette, sier Støre.

— Du brukte en meget direkte form i innlegget?

— Det var de ordene jeg mentet det var riktig å bruke i det sivile mareritt vi nå opplever, sier utenriksministeren.

Han ser positivt på arbeidet Frankrike og Egypt gjør for å få i stand en våpenhvile. Spesielt berømmer han Egypt for å ha tatt på seg den krevende oppgaven med å bearbeide de palestinske organisasjonene med tanke på å få i stand et nyvalg i de palestinske områdene.

Støre hadde onsdag møte med FNs generalsekretær Ban Ki-moon, i tillegg til en rekke andre møter i forbindelse med Gaza-krisen.

Siri Gjørtz / UD / SCANPIX