Utstyr på Østlandet blir umiddelbart fraktet til Oslo av frykt for et gassangrep.

— Liknende tiltak blir nå vurdert for flere av de store byene i Norge, kanskje først og fremst Bergen, sier avdelingsdirektør Ole Hafnor i rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet.

Det betyr i så fall at gassmasker, spesialdusjer og annet utstyr som normalt skal brukes under kjemisk krigføring, skal ligge i byene klart til umiddelbar bruk for politi, brannvesen og helsepersonell. Foreløpig blir dette kun gjort i Oslo.

Hafnor legger ikke skjul på at det er frykten for terrorangrep i Norge som er årsaken til den økte beredskapen.

— Selv om vi ikke har indikasjoner på at det foreligger terrorplaner mot norske mål, kan vi ikke se bort ifra muligheten, presiserer avdelingsdirektøren.

Ved et eventuelt angrep, tror rednings- og beredskapsavdelingen at målet blir et sted hvor det er mye folk. Hafnor nevner spesielt t-bane-nettet i hovedstaden som et sannsynlig mål. – I utgangspunktet tror vi at hovedstaden er mest utsatt. Det er årsaken til at vi allerede har satt i gang inntransportering av verneutstyr der. Vi vil nå ta en vurdering om dette skal gjøres i andre store norske byer, sier Hafnor.

Sivilforsvarsinspektør og daglig leder i Bergen Sivilforsvarskrets, Kjell Rune Linga, kan berolige bergenserne med at verneutstyr lenge har vært på plass sentralt i Bergen.

— Sivilforsvaret har 40.000 gassmasker og 3.000 vernebager for barn lagret i Gravdal. Disse er beregnet på befolkningen i området rund Flesland og Haakonsvern, som vi regner for de mest utsatte terrormålene her i distriktet. I tillegg kommer utstyr som befinner seg hos forsvaret og politiet, sier Linga til Bergens Tidende.

Linga mener Sivilforsvaret er godt forberedt dersom en terrorhandling skulle ramme Bergen.

— Vi har vært mye brukt i den daglige beredskapen, for eksempel i lete- og redningsaksjoner, noe som gir oss et svært godt utgangspunkt, mener Linga.

Bergen Sivilforsvarskrets disponerer 600 mann, 250 av disse i Bergen kommune.