Bomben skal ha en voldsomt ødeleggende effekt i byområder, og virker ved å utvikle en eksplosjon av bensin og oksygen.

De britiske planene bygger på erfaringer med lignende bomber som russiske styrker har brukt i Tsjetsjenia. Studier den amerikanske hæren har gjort, viser at virkningen av bomben kan sammenlignes med et taktisk atomvåpen, men uten radioaktiv stråling.

En talsmann for forsvaret, major Ian Orr, sier til BBCs Radio 4 at man tar sikte på å ha bomben klar i år 2005. Det britiske forsvarsdepartementet antyder at planene ikke er kommet så langt.NTB