— Omfanget av sykdommen er uten sidestykke, og den har ikke nådd toppen ennå, sa Brown i en tale til parlamentet.

Nødvaksinering innbærer at man vaksinerer dyr så de ikke smitter andre, mens de går og venter på å bli slaktet.

Britene har ikke kapasitet til å avlive og destruere alle dyrene hurtig nok, og det er reist spørsmål om kadaverne blir liggende så lenge at de smitter.

Destrueres Nødvaksinering er et tiltak for å eliminere en slik mulighet. Regjeringen har søkt EUs faste veterinærkomité om lov til å vaksinere, for å ha det som en mulighet.

Nødvaksinasjon må ikke forveksles med generell vaksinasjon. Det er forbudt i EU-landene fordi EU i så fall vil miste status som munn- og klovsykefritt område. Det vil i sin tur ha konsekvenser for eksporten av landbruksprodukter.

Vaksinerte dyr kan ikke skilles fra smittede fordi begge har antistoffer i blodet. Derfor kan ikke vaksinerte dyr eksporteres.

Forslag Landbruksminister Brown foreslo forbud mot bruk av matrester til grisefôr, og ville ha en 20 dager lang pause før salg av sau, geit og ku ble effektuert.

Det var tirsdag kveld registrert 669 tilfeller av munn- og klovsyke i Storbritannia.

(NTB)