MI5s John Evans har sendt brev til sjefene for 300 selskaper og advart om spionasjen, skriver The Times.

Spionasjen er rettet mot foretak av sentral betydning for Storbritannias økonomi, het det på den velinformerte London-avisens nettsider lørdag. Det skal dreie seg om banker, revisjonsselskaper og advokatkontorer.

Disse utsettes for spionasjeforsøk over internett, og trusselen stammer fra statlige kinesiske selskaper. Britiske myndigheter har trolig aldri tidligere gått ut med en slik advarsel, skrev The Times videre.

– Det antas å være første gang at regjeringen retter en direkte anklage mot Kina for innblanding i nettbasert spionasje. Den åpne og skarpt formulerte advarselen kan få diplomatiske følger, het det i artikkelen.

Men mens kineserne er mest aktive, er Kina ifølge The Times ikke det eneste landet som bruker nettet til å spionere på næringslivet i andre land. I en MI5-rapport heter det at rundt 120 andre land bruker den samme teknikken.