Politiet fant stoffet lørdag da de kontrollerte personbilen til en mann rundt på rundt 45 år. Han ble pågrepet og befinner seg nå i politiets varetekt. Politiet vil av hensyn til etterforskningen ikke gi flere opplysninger om saken.

Tidligere var det største amfetaminbeslaget 35 kilo, og det ble gjort i februar i Karlshamn.

Ifølge det svenske tollmyndighetene ble det i årets første ni måneder beslaglagt til sammen 219,9 kilo amfetamin i Sverige. I hele fjor ble det beslaglagt 194 kilo.