Det nettbaserte verktøyet Pubgene.org søker i litteratur innen genetisk forskning. Verktøyet tegner så opp kart over hvilke gener som er nevnt i forbindelse med hverandre. Ved å spesifisere et visst gen får man opp et kart over hvilke andre gener det oftest er nevnt sammen med. Siden gener som er nevnt i de samme artiklene ofte har en naturlig forbindelse, gir søkeverktøyet en nyttig oversikt over relasjoner mellom gener.

Programmet er utviklet av genetiker ved Radiumhospitalet, Eivind Hovig, og informatiker ved NTNU, Tor-Kristian Jensen.

— Flere offentlige og private institusjoner har vist interesse for Pubgene, blant andre Celera Genomics. Verktøyet er fritt tilgjengelig for offentlig forskning, men vi vurderer også samarbeid med private aktører, sier Hovig til nyhetsbyrået Origo.

Programmet er et unikt instrument som gir oversikt over den økende mengden av litteratur innen genetisk forskning. Pubgene leter gjennom tekstene i de omlag 11 millioner vitenskaplige artiklene som er publisert fra 1966 i den offentlige databasen Medline.

Databasen leter opp gener som et gitt gen sannsynligvis vekselvirker med. Programmet viser også hvilke medisinske felter genet sannsynligvis står forbundet med. Informasjonen gir forskere et godt utgangspunkt for videre undersøkelser.

— Verktøyet er et hjelpemiddel for håndtering av enorme mengder informasjon, sier genetiker ved Universitetet i California, Daniel Masys, til New Scientist.

En artikkel i forbindelse med Pubgene publiseres i maiutgaven av Nature Genetics.(Origo)