Lørdag kolliderte et tankskip med en pram i en skipskanal i Port Arthur, rundt 160 kilometer øst for storbyen Houston. Store mengder bunkersolje slapp ut og en større opprydding er i gang.

Like ved lå bulkskipet «Gull Arrow» til kai. De to fartøyene som kolliderte gikk også inn i bulkskipet, og laget en flenge på 20 meter.

— En meter bred flenge

  • Heldigvis var det over vannlinjen, sier mannskapssjef i rederiet, Sverre Jacob Mehn.

— Flengen er opp til en meter bred.

Det indiske mannskapet er ikke påført noen overlast i kollisjonen. «Gull Arrow» var nesten ferdig losset da kollisjonen skjedde.

Skipet er i Gearbulk-flåten og driftes av Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi (KGJS), som har kontor i Fyllingsdalen. Jebsen-familien har aksjemajoriteten i både Gearbulk og KGJS.

Kanalen stengt

Nettstedet til «Houston Chronicle» forteller at tankbåten prøvde å snu i kanalen da kollisjonen oppsto.

Tungolje lekket ut i fire timer og laget «et middels stort utslipp», ifølge havnemyndighetene. Deler av skipskanalen kommer til å være stengt i tre uker som følge av oppryddingsarbeidet, ifølge nettstedet.

— Vi må finne ut mer om denne skaden og hvor vi kan komme til et verft for reparasjon, sier Mehn.

— Er kanalen stengt, har vi jo et problem der og, legger han til.

AP