Ingen mennesker er skadd, men folk som bor rundt havnen der sammenstøtet skjedde, måtte evakueres.

Om lag 15.000 tonn olje kan ha strømmet ut av tankeren «Eagle Otome», etter at den støtte sammen med de to lekterne som ble slept av en taubåt. Den amerikanske kystvakten har lagt ut rundt 1200 meter lenser for å holde utslippet i sjakk, melder CNN.

Jebsen-eid Rett ved siden av havaristen lå «Gull Arrow», et skip i Gearbulk-flåten. Gearbulk drives fra London, og majoriteten av selskapet er eid av den bergenske Jebsen-familien.

Kollisjonen skjedde lørdag i havnen i Port Arthur rundt 160 kilometer øst for storbyen Houston, het det på den amerikanske fjernsynskanalens nettsider søndag.

— Det er nesten ikke strøm i vannet i området, så oljen sprer seg ikke, sier en amerikansk tjenestemann.

Sårbare våtmarker Havnen i Port Arthur er stort sett omgitt av industriområder. Men ifølge kaptein John J. Plunkett i USAs kystvakt fins det sårbare våtmarker et stykke lenger unna stedet der oljen rant ut, og det er derfor viktig at oljesølet kommer under kontroll.

Den største oljelekkasjen i USAs historie inntraff i 1989, da supertankeren Exxon Valdez gikk på grunn utenfor kysten av Alaska. Den gang rant over 33.000 tonn råolje ut og gjorde omfattende skader på miljøet.

AP