59 prosent av de spurte sier nei til bruk av tortur under avhør, mens 29 prosent mener myndighetene må få anledning til å bruke slike metoder, viser en meningsmåling som er gjennomført i 25 land.

Målingen er utført av GlobeScan i samarbeid med Maryland-universitetet i USA, på oppdrag for britiske BBC.

Israel

Drøyt 27.400 mennesker er spurt om sitt syn på bruk av tortur, og resultatet varierer til dels sterkt fra land til land.

Andelen torturtilhengere er størst i Israel der 43 prosent av de spurte mener myndighetene må kunne benytte slike metoder. 48 prosent av israelerne er motstandere av dette.

India er det eneste landet der det er flere torturtilhengere enn motstandere blant dem som har gjort seg opp en mening. 32 prosent vil åpne for bruk av tortur mens 23 prosent sier nei.

Stor motstand

Motstanden mot bruk av tortur er størst i Italia, der 81 prosent sier nei til slike metoder i kampen mot terrorisme.

I Frankrike og Australia er 75 prosent av de spurte negative til tortur, i Canada 74 prosent, i Storbritannia 72 prosent og i Tyskland 71 prosent, viser undersøkelsen.

I USA, der president George W. Bush denne uka undertegnet en omstridt lov som åpner for bruk av hemmelige CIA-fengsler, hardhendte metoder under avhør og hemmelige militærtribunaler, er 58 prosent av de spurte motstandere av tortur.