— Afrika har få eksperter og forskere, og de få vi har får dårlig betalt. De påtar seg derfor konsulentoppdrag der de finner det for å klare sine familieforpliktelser. Men det at vi mister 23.000 eksperter hvert år er et større problem enn at de som blir tar på seg for mange konsulentoppdrag. Vårt største problem er mangel på ekspertise, sier August Temu ved CGIAR (Consultative Group of International Agricultural Research) i Kenya.

Målet til CGIAR er å oppnå matsikkerhet og redusere fattigdom i utviklingsland gjennom vitenskapelig arbeid innen landbruk, skogbruk, fiske og miljø.

Temu har i årevis jobbet for å forbedre utdanningen i den afrikanske landbrukssektoren. Akkurat nå er han mest bekymret for at det vil ta lang tid å bygge opp igjen menneskelig og institusjonell kapasitet innen landbruk og naturforvaltning. Kapasitet som har gått tapt etter år med nedprioritering av området. Hovedsakelig som følge av Verdensbankens prioriteringer.

— Vi trenger utenlandske investeringer for å gjøre om på dette nå. Hvis ikke vil verden måtte betale for de store tap i produktivitet og bevaring som skjer i Afrika. Kontinentet er sakte i ferd med å løfte seg ut av fattigdommen. Men det store hinderet er global markedskontroll og subsidier til europeiske og amerikanske bønder. Nå håper vi at veksten i India og Kina kan åpne nye dører for Afrika, sier den kenyanske forskeren, som også har jobbet med norske bistandsprosjekter.

— Det siste norske prosjektet jeg ledet var et om skogbruk i Tanzania på 80-tallet. Et utmerket prosjekt, der man var bevisst behovet for menneskelig og institusjonell kapasitet i Tanzania. Jeg tror ikke vi kan utvikle oss ved å adoptere metoder, vi må utvikle vår egen kapasitet. Arbeidende folk i fungerende institusjoner er det som kan gjøre en forskjell i Afrika.