Over 60 prosent av deltakerne i undersøkelsen sier de har stor eller en viss tillit til at Obama vil fatte de riktige avgjørelsene. Rundt 30 prosent har liten eller ingen tillit til den amerikanske presidenten, viste studien som ble offentliggjort på internett tirsdag.

– Obama får langt større tillit enn noen annen internasjonal leder, het det i en kommentar. Nest mest tillit blant de internasjonale lederne får FNs generalsekretær Ban Ki-moon, med positiv karakter fra 40 prosent og negativt skussmål fra 35 prosent av de spurte.

Gordon Brown, som den siste tiden har slitt tungt politisk, får tillitserklæring fra 38 prosent av de spurte. Den britiske statsministeren ligger dermed bak sin tyske kollega Angela Merkel (40 prosent), men foran president Sarkozy (36 prosent).

Russlands statsminister Vladimir Putin og Kinas president Hu Jintao ligger langt nede på listen, med tillit fra henholdsvis 34 og 32 prosent. Aller nederst havner den iranske lederen Mahmoud Ahmadinejad, som får tillitserklæring fra 28 og mistillit fra 49 prosent.

MEST TILLIT: Obama er mest populær blant de internasjonale lederne.
Kevin Lamarque