Litt under halvparten av 20.446 mennesker i 19 land som ble spurt om saken for BBC i juli og august, mener deres regjeringer bør stemme for forslaget. 21 prosent er imot, og 30 prosent har ikke gjort seg opp en mening.

I ni land var det et klart flertall for palestinerne, særlig i muslimske land. 90 prosent i Egypt, 60 prosent i Tyrkia, 52 prosent i Pakistan og 51 prosent i Indonesia vil at deres regjeringer skal støtte forslaget.

Den sterkeste motstanden fins i USA, der 36 prosent er imot at regjeringen stemmer for det palestinske forslaget. I India er 25 prosent imot.

I flere av EU-landene var det et knapt flertall. Litt over halvparten av britene, franskmennene og tyskerne støtter det palestinske framstøtet.

— Dersom landenes borgere hadde stemmerett i FN, viser målingen at palestinerne ville blitt anerkjent i verdensorganisasjonen, sier Doug Miller i det canadiske meningsmålingsinstituttet GlobeScan.