De ansatte ved anlegget skal ha klart å stanse lekkasjen etter kort tid ved å stenge rørene.

Talsperson for Eon Gas, Mattias Hennius, sier han oppfordrer innbyggerne i området til å holde seg innendørs og stenge alle vinduer og ventiler. Risikoområdet er imidlertid beregnet til kun å omfatte Eons anleggsområde.