Ønsket fra EUs utenrikspolitiske koordinator ble fremmet etter at statsminister Stoltenberg hadde vist frem kart og forklart om gassforekomstene og planene i nord.

— Ekspertorientering skal han få, lovet statsministeren etterpå, som etter besøket mente å kunne fastslå at «Europa er i ferd med å oppdage nordområdene».

EU-kommisjonen jobber i disse dager med et nytt retningsgivende dokument for sin energipolitikk, som etter planen skal legges frem i løpet av våren. De høye oljeprisene, det voksende energiforbruket verden over og nå sist gasskrisen mellom Russland og Ukraina har plassert energispørsmål helt øverst på listen over EUs prioriterte saker.