Onsdag kom en rapport som viste at gapet mellom høyeste og laveste gjennomsnittlig levealder i USA er på hele 30 år. Svarte i sør (Mississippi) lever mye kortere enn hvite i nord (Connecticut), konkluderer The American Human Development Report.

Ikke helseforsikret

Rapporten, som måler helse, utdanning og inntekt, viser at forskjellene i USA opprettholdes eller økes. Særlig innen helse er det store ulikheter, noe som dels skyldes at en av seks amerikanere (ca. 47 millioner) ikke har helseforsikring.

Selv om amerikanerne bruker mest i verden på helsestell (230 millioner dollar timen), lever de kortere enn folk i de fleste andre i-land. Verdens største økonomi, og nr. 2 når det gjelder inntekt per innbygger, innehar nå 42.-plassen i forventet levealder. Gjennomsnittlig levealder har imidlertid økt noe og ligger på 78 år.

USA langt bak

Mord og selvmord er blant de 15 mest vanlige dødsårsakene. Og selv om USA bare har fem prosent av verdens befolkning, har landet 24 prosent av verdens fengslede.

USA ligger langt bak de fleste rike land når det gjelder støtte til familier, og mangler offentlig ordning for betalt svangerskapspermisjon. Sammenlignet med andre rike land, har USA høyest andel barn som lever i fattigdom. 14 prosent av befolkningen mangler gode nok leseferdigheter til å forstå avisartikler, og i deler av Texas er det ikke flere som tar videregående skole enn det var på 1970-tallet.