Løytnant Ehren Watada nekter å tjenestegjøre i Irak, med henvisning til at USAs invasjon av landet var ulovlig og umoralsk.

For dette ble han stilt for krigsrett ved militærbasen Fort Lewis. Onsdag skulle 28-åringen ha møtt i vitneboksen, men dommer John Head valgte i stedet å stanse hele saken.

Uklar avtale

Head begrunnet sin beslutning med at det var oppstått uklarhet omkring en avtale som var inngått mellom aktor og forsvarer.

Uklarhetene kom for dagen da Watadas forsvarer ba dommeren om å orientere militærtribunalet om innholdet i avtalen.

Head, som tidligere i uka forbød forsvareren å stille spørsmål ved lovligheten av USAs Irak-invasjon, har i første omgang utsatt saken til 19. mars.

– Ulovlig krig

Selv om soldater i det amerikanske forsvaret er pålagt å følge ordre, mener Watada at den amerikanske grunnloven gir ham rett til å nekte en ulovlig ordre. Han mener invasjonen i seg selv var ulovlig, ettersom den var i strid med FN-pakten.

Dersom Watada blir funnet skyldig etter tiltalen, risikerer han opptil fire års fengsel. Han blir i så fall den første som må blir dømt for å ha nektet å tjenestegjøre i Irak.

Samvittighetsfange

Amnesty International mener Watada må betraktes som samvittighetsfange dersom han dømmes til fengsel. Retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner er nedfelt i en rekke internasjonale avtaler, framholder Amnesty.

For amerikanske antikrigsaktivister er Ehren Watada blitt en helt. De har opprettet en egen nettside, der Watada blant annet hylles av den sørafrikanske fredsprisvinneren, tidligere erkebiskop Desmond Tutu.