Agentene krevde at bilder og film måtte slettes.

Det som skulle bli en hyggelig omvisning i Kreml og på Den røde plass for Stortingets forsvarskomité tirsdag morgen fikk en bråstopp. En agent fra det føderale sikkerhetspolitiet FSB gjorde det tindrende klart at det ikke ble aktuelt med noen filming på Russlands meste berømte plass, da TV2s fotograf Aage Aune ville gjøre et intervju med tidligere utenriksminister og nåværende leder av forsvarskomiteen, Jan Petersen (H).

– Dette er jo bare tull, sa Jan Petersen til agenten som da påkalte sine overordnede.

– Dette er jo som i gamle Sovjetunionen. Det viser kanskje at ting ikke har forandret seg så mye som vi liker å tro, sier Jan Petersen etter opptrinnet.

TV 2 måtte fullføre intervjuet sitt utenfor Den røde plass. Mens turister fritt kunne ta bilder og filme på Den røde plass.

Diskusjon Under opptrinnet forsøkte Jan Petersen å gå mellom og måtte sammen med resten av forsvarskomiteen bare vært vitne til at vaktlederen i FSB krevde at bildene som NTB hadde tatt av opptrinnet, ble slettet. I tillegg ble presseakkreditering og identifikasjonen til guiden avfotografert.

– Jeg har god tid. Du skal slette bildene mens jeg ser på. Vi utfører en lovlig ordre tuftet på russiske lover. Dette er et sikkerhetsspørsmål, sa vaktlederen til NTB.

– Jeg regner med at dere har tilsvarende lover i deres land, sa han.

– Jo, men noe som dette ville vi aldri opplevd i Norge. Jeg takker deg likevel for å gi oss en vesentlig innsikt i hvordan det virkelig er, sa Jan Petersen.

Topptungt Forsvarskomiteen er på en firedagers tur i Moskva og på Kolahalvøya. Turen har fått stor aktualitet etter krigen mellom Russland og Georgia.

Tirsdag og onsdag skal forsvarskomiteen møte ledelsen i forsvarskomiteen i det russiske parlamentet, Statsdumaen, og viseutenriksminister Titov.

– Vi er jo spente å se hvilken linje russerne vil legge seg på, sier Jan Petersen.

GEMYTTLIG: Stortingets forsvarskomite sammen med de norske militære i Moskva poserte villig på Den røde plass før FSB grep inn.Fra venstre militærattasche ved Den norske ambassade, Geir Osen, komiteleder Jan Petersen (H), Signe Øye (Ap), militærsekretær Odin Lid, Per Ove Width (Frp), tolk Morten Sand Andersen, Knut Werner Hansen (Ap), komitesekretær Bjarne Syrdal og Bjørn Jacobsen (SV).
Geir Seljeseth / SCANPIX