NTB

Totalt var det avsatt 15 millioner kroner til slik bistand i år. Pengene som er igjen på årets budsjett, vil gå til nødhjelp, innkjøp av medisiner, og støtte til drikkevannsprosjekter. Pengene vil gå direkte til brukerne og ikke via statlige myndigheter.

I mai i fjor bestemte regjeringen seg for å fryse deler av bistanden til Zimbabwe på grunn av den politiske utviklingen i landet. Zimbabwe har også mistet sin status som prioritert samarbeidsland. Situasjonen i landet har ifølge Utenriksdepartementet forverret seg ytterligere de siste ukene, og den politiske volden og trakasseringen av opposisjonen har tiltatt.