Fra fangstsesongens slutt 1. september vil Island ikke utstede nye kvoter på grunn av manglende kundeinteresse for hvalkjøtt, sa Gudfinsson til radiostasjonen RUV lørdag.

I 2006 godkjente Island, til tross for sterke internasjonale protester og etter en pause på over 20 år, fangst av 39 vågehval og ni finnhval til kommersielle formål. Men bare sju av hver hvalart ble fanget av islandske hvalfangere, først og fremst på grunn av meget lav interesse i Japan.

Gudfinsson sier han vil utstede nye fangstkvoter om det er klar interesse for hvalkjøtt fra kundene.

– Vi har alltid sagt at hvalfangst fungerer etter marketsreglene, sa han.