• Hvis dette blir håndtert galt, kan det spre seg til flere Nato-land, mener forsker Svein Melby. Minst 200 Nato-borgere kan være drept i Ukraina.

Melby er seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier, og ekspert på Nato og vestens forhold til Russland. Han sier at den angivelige nedskytingen av passasjerflyet MH17 over Ukraina vil tilspisse forholdet mellom Nato og Russland ytterligere.

— Dersom det blir bekreftet at flyet er skutt ned, og det føres tilbake til Russland, vil de politiske konsekvensene kunne bli store. Om Putin har et dårlig image i Vesten fra før, blir det ikke bedre nå. Selv om det skulle være separatister som står bak, er det jo Russland som har forsynt dem med våpen, sier Melby.

I retning kald krig

— Hva betyr dette for Jens Stoltenbergs jobb når han skal overta som generalsekretær i Nato til høsten?

EKSPERT: Svein Melby
Sigurds�n, Bj�

— Det er en uhyre krevende sak å være sjef for Nato. Nå har vi altså en pågående konflikt i Europa som gjør at den tradisjonelle stabilioteten i Europa er betydelig redusert. Hvis dette blir håndtert litt galt, kan det spre seg og bli en større konflikt. Flere av de nye medlemsstatene i Nato har russiske befolkninger, som gjør at vi kan få mer tradisjonell øst-vest-problematikk. Selv om vi ikke er helt tilbake til den kalde krigen ennå, så har vi beveget oss i den retningen.Melby viser til at det er stor uenighet innad i Nato om forholdet til Russland.

— Tyskland og USA har for eksempel ulikt syn på dette. I tillegg er forholdet mellom dem tynnslitt på grunn av den amerikanske avlyttingsskandalen. Stoltenberg må utføre en balansekunst.

- Ikke artikkel 5

Nato er en forsvarsallianse, og artikkel 5 i Nato-konvensjonen sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemsstatene er et angrep mot alle. Over 200 Nato-borgere kan være drept i flystyrten. 173 av passasjerene var fra Nederland, ni fra Storbritannia, fire fra Tyskland, fire fra Belgia og én fra Canada, bekrefter Malaysian Airlines. I tillegg er det ubekreftede meldinger om et antall amerikanere som er savnet, fire franskmenn og en danske.

Melby er likevel klar på at det ikke vil være aktuelt for Nato å gå til direkte militær inngripen i Ukraina.— Det er ikke snakk om en artikkel 5-situasjon, siden dette ikke kan bli sett på som et angrep på noen medlemsstat. Men det er klart at hele Ukraina-situasjonen og russernes opptreden der har endret Natos holdning til Russland. Dersom det kommer frem at Russland hadde noe med dette å gjøre, kan det gjøre situasjonen enda vanskeligere og fremtvinge ytterligere sanksjonstiltak mot Russland.

- Har folk i Ukraina

— Kan Nederland kreve at Nato blir mer aktiv i Ukraina?

— Dette er en nasjonal katastrofe for Nederland. Jeg vil være forsiktig i å spekulere så tidlig, med det vil ikke overraske om Nederland ønsker at Nato skal bli mer aktive i Ukraina-konflikten. Men jeg ser ingen vilje til direkte å bli involvert i Ukraina i Nato.

— Hvordan kan Nato bli mer aktive da?

— Det er allerede et visst militært samarbeid mellom Nato og den ukrainske regjeringen i Kiev. For eksempel er det åpenbart at USA og andre Nato-land har forsynt Kiev med etteretningsinformasjon og hjulpet med å peke ut mål på bakken. Jeg har en sterk mistanke om at det allerede er militære rådgivere fra Vesten i Ukraina, og at det forklarer at regjeringshæren åpenbart har blitt langt mer slagkraftig de siste ukene. Jeg tror vi kan få se enda mer av det. Dessuten kan vi få en opptrapping av hva slags utstyr vesten vil hjelpe Ukraina med. Vi kan nok få et skifte til mer offensivt militært utstyr.

Ny måte å krige på

Melby sier at selv om den angivelige nedskytingen er politisk sprengstoff, er den viktigste militære konsekvensen av Ukraina-konflikten at Russland har funnet en ny måte å intervenere i nabolandene på.

— Det er en slags diffus og kamuflert krigføring, der russerne intervenerer i dekke av etniske grupperinger i Ukraina. Samtidig er det åpenbart at det er er regulære russere på bakken i Ukraina. Dette er en ny måte å bruke militærmakt på, og jeg tror den blir helt avgjørende for hvordan Nato legger opp sin militære strategi i fremtiden. Jeg tror Nato allerede har tatt konsekvensen av dette, for eksempel skrev øverstkommanderende i Nato, general Philip M. Breedlove, skrev nylig en artikkel om dette.