Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) er i Kina for tredje gang siden 1985. Han er imponert over landets rivende utvikling i løpet av de 22 årene.

Hans kone Ingrid Schulerud kom til Kina for første gang søndag.

– Knapt noe annet land har gjennomgått så store endringer over en så kort periode som Kina, sier Jens Stoltenberg. Han, Ingrid Schulerud og næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) dro rett til Den kinesiske mur etter å ha landet i Beijing søndag.

Stoltenberg var i Kina for første gang i 1985, da syklistene dominerte gatebildet. Neste besøk var i 1995. I 2007 er biltrafikken i Beijing tett, og bare en og annen syklist er å se.

– Økonomien i Kina har gjennomgått en revolusjon. Det har skjedd mer på et par tiår enn på et par hundre år i den vestlige verden, sier Stoltenberg.

CO2-utslipp

Den kraftige økonomiske veksten har en miljømessig bakside. Kinas CO2-utslipp øker, og vil om få år være større enn USAs. Hovedsaken for Jens Stoltenbergs besøk i Kina er miljø og klima.

– Det er veldig viktig å få en dialog med Kina om den klimaavtalen som følger etter Kyoto. Vi klarer ikke å få ned de samlede klimagassutslippene i verden før vi får Kina fullt ut med i det internasjonale klimasamarbeidet, sier Stoltenberg.

Norge kan bidra til å redusere kinesernes klimagassutslipp, og dermed oppfylle Norges del av klimaforpliktelsene.

– Norge er en ledende energinasjon, og vi er gode på miljø. Der har vi noe å tilby kineserne, sier Stoltenberg.

Menneskerettigheter

Han vil også ta opp menneskerettigheter i sin samtale med kinesiske politikere. Mandag møter han statsminister Wen Jiabao.

Manglende rettssikkerhet og ytringsfrihet samt undertrykkelse av minoriteter som tibetanere og uigurer er noen av Kinas menneskerettighetsbrudd.

Det har ikke skjedd merkbare forbedringer i takt med frislippet av økonomien.

– Vi kan aldri gi opp en menneskerettighetsdialog med Kina uansett hvor små framskritt vi ser. OL i 2008 er et viktig bidrag til større åpenhet. Journalister som dekker OL skal kunne reise fritt og snakke med hvem de vil, sier Stoltenberg.

Norges menneskerettighetsdialog med Kina har vart i ti år. Senter for menneskerettigheter har blant annet utgitt en bok om menneskerettigheter på kinesisk, og Norge støtter et prosjekt med opplæring av fangevoktere. Menneskerettighetene tas opp i politiske samtaler og på seminarer.

Første besøk

Ingrid Schulerud er i Kina for første gang, og karakteriserer det som verdens mest spennende land. Hun er med som Stoltenbergs ledsager, men har også et eget program. Debatten om «statsministerfruenes» rolle som hun selv satte i gang, vil hun ikke kommentere.

– Det er ikke min debatt, sier hun.

– Jeg ble invitert med på turen, og synes det er spennende. Programmet omfatter blant annet kvinners rettigheter i Kina, sier Schulerud.

Seminaret «Noras søstre» åpnes av Stoltenberg tirsdag, og handler om kvinners situasjon i dagens Kina.

Som diplomat har Ingrid Schulerud erfaring med at internasjonale besøk er en del av kontakten mellom land.

– Det er naturlig for meg å bidra til å skape kontakt, sier hun.

Schulerud har bakgrunn som danser, og skal også besøke Beijing Modern Dance Company under Kina-besøket.

Sigurdsøn, Bjørn
Sigurdsøn, Bjørn
Sigurdsøn, Bjørn
Sigurdsøn, Bjørn