Stoltenberg møtte president Hamid Karzai, som takket for den norske innsatsen i landet.

Torsdag besluttet NATO å øke styrken fra 9.500 til 15.500 soldater, og samtidig utvide operasjonsområdet til de urolige områdene sør i landet. Det gleder president Karzai.

– Dette er velkomment og viser at det internasjonale samfunnet bryr seg om oss. Afghanistan er foreløpig ikke i stand til å opprettholde sikkerheten med eget utstyr og soldater, sa Karzai på en pressekonferanse.

Karzai bedyret for øvrig at alle fanger som norske soldater overleverer til afghanske myndigheter, vil bli behandlet i tråd med menneskerettighetene.

– Vi er villige til å underskrive på dette, sa Karzai.

Samlet storting

Tidligere på dagen besøkte Stoltenberg de norske soldatene i ISAF-styrken. I en tale til soldatene takket Stoltenberg for den innsatsen de gjør med fare for egne liv og sikkerhet, og understreket at et samlet storting står bak beslutningen om å trappe opp deltakelsen i den NATO-ledede stabiliseringsstyrken.

– Det har vært tolv bombeangrep og et tjuetall rakettangrep i området ved den norske leiren siden jeg kom hit i juli, fortalte oberstløytnant Rune Søraa som viste statsministeren rundt i ISAF-leiren.

Stoltenberg tok seg tid til å snakke med flere av soldatene, og fortalte selv om sin tid på Evjemoen som ekspert på M72.

De norske soldatene skal nå flyttes nordover, og etablerer base i byen Mazar-i-Sharif mot grensa til Usbekistan.

60 norske soldater er alt på plass i byen, der svenske ISAF-soldater ble rammet av et bombeangrep for to uker siden. En soldat døde samme dag som angrepet, mens ytterligere en døde fredag av skadene han pådro seg. Ytterligere en soldat er alvorlig skadd.

Høyt trusselnivå

Heller ikke i den norske leiren i Kabul var alvoret langt unna fredag. Trusselnivået i byen ble nylig oppjustert fra moderat til høyt, og en evig flamme nær kapellet minner om den norske soldaten Tommy Rødningsby som ble drept i tjeneste i mai 2004.

Bare den siste måneden er fire andre ISAF-soldater drept i Afghanistan, og frykten er aldri langt unna.

– Afghanistan har vært et av de mest brutale, udemokratiske og kvinneundertrykkende land i verden, og bare soldater kan endre dette. Norge kommer derfor til å bli værende her lenge, sier Stoltenberg.

Tviler

Militære eksperter og Afghanistan-kjennere tviler på om ISAF vil lykkes med sitt oppdrag.

– Når man har fått en naturalisert inder som president i Kabul, og krigsherrene og narkotikamafiaen råder grunnen i resten av landet, så kan man spørre om det vi holder på med i Afghanistan egentlig kommer til å forandre noen verdens ting, sier oberstløytnant Terje Torsteinson ved Forsvarets stabsskole til NTB.

– Om du spør mennesker i Mazar-i-Sharif, Herat eller andre byer i Afghanistan, så får du høre at det er like mange burkaer å se i dag som det var før 2001, og det er like mange om ikke flere henrettelser uten lov og dom, sier Torsteinson.

Krigsherrer

Karzai har etter internasjonalt påtrykk, og med betydelig internasjonal bistand rett nok forsøkt å bygge opp en sikkerhetsstyrke, men arbeidet går sakte.

– Store deler av den sikkerhetsstyrken Karzai har forsøkt å bygge opp, slites mellom lojalitet til de sentrale styresmaktene og til krigsherrene. Veldig ofte ser vi at lojaliteten deres går i krigsherrenes favør, sier Torsteinsson.

Hvor lenge Karzai vil bli sittende med makten, er han også usikker på.

– Trolig blir han sittende så lenge krigsherrer som Rashid Dostum og Gulbuddin Hekmatyar får lov til å produsere det de vil av opium, sier han.

Før eksplosjonen

Laila Bokhari, som er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), er også usikker på utviklingen.

– Spenningen er stor, som før en eksplosjon, sier Bokhari som for tiden er knyttet til Institute of Strategic Studies i Islamabad og forsker på Afghanistan.

Hun tror ikke valget på ny nasjonalforsamling i landet nødvendigvis var noe godt bidrag til fred og stabilitet.

– Ved å la gud og hvermann stille til valg, endte man også opp med gud og hvermann, konstaterer Bokhari..

– Foruten 12–13 «nyvaskede» Taliban-kommandanter, sitter det også flere krigsherrer, narkobaroner og en rekke andre med blod på hendene der, sier Bokhari.