Datamodeller fra et forskningsprosjekt ved Universuty of Arizona har lyktes å gjenskape en stjernes død i ett sekund over en million trinn, fra kjernen kollapser til selve supernovaeksplosjonen, skriver nettstedet forskning.no.

Til forskernes overraskelse viser modellene at en døende supernova pulserer i hørbar frekvens i en brøkdel av et sekund før den går i lufta.

Etter 50 millisekunder av simulasjonen begynner kjernen å vibrere vilt. Etter 600, 700 eller 800 millisekunder blir denne svingningen så voldsom at den sender ut lydbølger hørbart for det menneskelige øre – ofte rundt tonen F.

– I våre datamodeller er det disse lydbølgene som faktisk får stjernen til å eksplodere, forklarer forsker Adam Burrows.

Tidligere har man trodd at subatomære partikler kalt nøytrinoer framkalte supernovaeksplosjoner, men denne teorien har ikke fungert i datamodellene.

– Dette er et såpass sterkt brudd med over 40 år med tradisjonell tankegang, at man bør være forsiktig med å rope for høyt om det. Likevel er det provoserende og interessant, sier Burrows.

Supernova. FOTO: NASA/SCANPIX