Forskerne fant en isotop av grunnstoffet litium, nærmere bestemt litium-6, i atmosfæren rundt stjernen HD82943. Denne typen litium skal ikke befinne seg i de ytre lagene av en Sol-liknende stjerne. Stoffet blir raskt nedbrutt i de tidlige fasene av en stjernes utvikling. Forskningsteamet sier at den eneste måten de kan forklare tilstedeværelsen av litium-6 er at stjernen har svelget en eller flere av planetene sine hele.

HD82943 har to planeter hvorav den ene går i en meget elliptisk bane. Dette støtter konklusjonene om at stjernen har spist en planet som tidligere gikk i bane rundt den.

Astronomene finner stoffer i stjernen med spektrometer-analyse, som går ut på å studere det lysspekteret stjernen sender ut. Forskjellige stoffer avslører seg med hver sine lysfrekvenser som fingeravtrykk. HD82943 er veldig lik, og bare noen få prosent større og lyssterkere enn Solen. Den ligger i 78 lysårs avstand fra Jorden, noe som er relativt nært i astronomisk forstand.

Ekstrasolare planetsystemer har undret forskerne siden det første ble oppdaget i 1992. Planetene i slike systemer beveger seg svært nærme stjernen. 50 systemer av denne arten er hittil oppdaget og viser hvor unikt Solsystemet er. Store planeter, som Jupiter og Saturn, i stor avstand fra stjernen er uvanlig.

Garik Israelian og et forskerteam ved det astrofysiske instituttet på Kanariøyene rapporterer funnet i tidsskriftet Nature.(Origo)