Minst ni mennesker i Florida skal ha spist grisekjøttet. Selv ikke slakteren visste at det stammet fra et gen-eksperiment ved University of Florida. Gener for bedre syn Det var tidligere i år en ansatt stjal i alt tre døde forsøksgriser. Da de levde, hadde de fått et gen som skulle gjøre synet deres bedre.Den utro tjeneren ved universitetet solgte kjøttet videre til en slakter, uten å fortelle hvor det stammet fra. Slakteren brukte kjøttet til å lage pølser som han solgte til blant annet Helen Griffin. Hun og en venn skal til sammen ha spist over to kilo genmanipulerte pølser.— Det smakte kjempegodt, sier Griffin til nettstedet New Scientist. Undersøker helsefaren Myndighetene i Florida har satt i gang full etterforskning av hendelsen, men hittil har det ikke kommet rapporter om at noen har blitt syke av å spise genkjøttet.Det amerikanske National Institute of Health skal likevel undersøke om kjøttet kan være helsefarlig for mennesker.Dette skal være første gang et mennesker spiser genmanipulert kjøtt. Genmanipulerte planter har derimot lenge vært i produksjon.