Forhandlingene om EUs første grunnlov brøt sammen i Brussel like før jul, men nå stiger optimismen igjen. Kanskje kan brikkene til og med falle på plass før valgene til Europaparlamentet i juni.

Til nyhetsmagasinet Der Spiegel, sier Polens president Aleksander Kwasniewski at løsningen kan være å gi Tyskland flere stemmer i Ministerrådet enn landet har i Nice-traktaten.

I Nice-avtalen fra 2000, som i dag legger grunnlaget for EU-utvidelsen, er stemmefordelingen som følger: EUs fire store — Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Italia - har 29 stemmer i Ministerrådet, mens Spania og Polen har 27.

Spania og Polen har langt færre innbyggere enn de store. I utkastet til EUs grunnlov var det meningen å rette opp denne «feilen fra Nice», og gi landene en stemmevekt mer i overensstemmelse med deres størrelse.

Det nektet Spania og Polen, mens spesielt Tyskland og Frankrike (støttet av alle de andre) nektet å ta Nice-nøkkelen inn i grunnloven i stedet.

Under toppmøtet i Brussel var Polen og Frankrike de to minst kompromissvillige. Men nå har utenriksministerne snakket sammen og da kom det nye toner. Frankrikes Dominique de Villepin og Polens Wlodzimierz Cimosziewicz uttalte, ifølge nettstedet Euobserver.com, at de var overbeviste om at de skulle greie å finne en løsning.

Akkurat hvilken vri som kan løse stemmetallsfloken er fortsatt i det uvisse. President Kwasniewskis forslag om å beholde Nice-nøkkelen, men justere den ved å gi Tyskland flere stemmer, kutter neppe alene den gordiske knute. Da vil Frankrike, Italia og Storbritannia protestere på å bli satt på et nivå lavere enn Tyskland. Og hva da med grunnlovsforslaget om at beslutninger skal tas med «dobbelt flertall», det vil si et flertall av landene som samtidig må representere 60 prosent av befolkningen?

Før konkrete forslag ligger på bordet, vil optimismen i EU-kretser neppe ta helt av. Men at det skjer bevegelser så raskt etter bruddet i desember, tar hardt prøvete EU-aktører som en oppmuntring.