De tre EU-landene førte lenge forhandlingene med Iran i håp om å unngå en konfrontasjon og finne en løsning på problemene uten at konflikten måtte bringes inn for FNs sikkerhetsråd.

— Teheran må stoppe sine farlige aktiviteter, sier Frankrikes utenriksminister Philippe Douste-Blazy i en uttalelse.

— Hvis kunngjøringen bekreftes, går utviklingen stikk i strid med de gjentatte kravene fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og FNs sikkerhetsråd.

Storbritannias utenriksminister Jack Straw sier han er alvorlig bekymret.

— Irans siste uttalelse undergraver enda mer den internasjonale tilliten til Irans regime, sier han.

— Enda et skritt i feil retning, sa den tyske regjeringstalsmannen Thomas Steg.

— Iran er åpenbart ikke beredt til å forlate isolasjonens vei.