ERLING VESTER JACOBSEN

Forgjengeren, Zhang Wenkang fikk sparken sist søndag fordi han er hovedansvarlig for at det offisielle Kina inntil da løy om SARS-epidemien i Beijing.

Det er svært uvanlig at en visestatsminister har et departement under seg. Og da Wu Yi er kjent for å være en effektiv og kompromissløs sjef, tas hennes utnevnelse som et uttrykk for at Kinas regjering nå setter alle ressurser inn på å bremse SARS-epidemien.

Det kinesiske helsedepartementet opplyste i går at det nå er 3076 innlagt for SARS på kinesiske sykehus — av dem to tredjedeler i Beijing, og at i alt 122 er døde av SARS i Kina.

Vil få kontroll

Selv om epidemien har vist en eksplosiv vekst i Beijing siden man sist søndag innrømmet at den tidligere statistikken var løgn, er ingen fagfolk i tvil om at epidemien vil komme under kontroll i Kinas hovedstad.

Det store problemet for Kina er de fattige landdistriktene hvor langt de fleste kinesere bor, og hvor sykehusene ikke kan klare en epidemi på linje med det man ser i Beijing i dag.

Straks etter sin utnevnelse la Wu Yi frem en plan for Folkekongressens stående komité, Kinas lovgivende forsamling mellom Folkekongressens årlige samlinger i mars.

Hele det kinesiske helsevesenet og dets rapporteringssystem skal strammes opp radikalt. Wu Yi har allerede sendt spesialgrupper fra Beijing ut til halvparten av Kinas provinser for å gjennomgå sykehusenes administrasjon og få overblikk over SARS-situasjonen.

Kinas sykehusvesen er i dag uoversiktlig. Staten driver noen sykehus, andre drives av lokale myndigheter. Og dessuten har Folkets frigjøringshær, Kinas militære, et stort sykehusvesen som inntil SARS-epidemien ikke rapporterte til helsemyndighetene verken lokalt eller sentralt. Nå skal rapporteringen være enhetlig, så det kommer en egentlig nasjonal kinesisk helsestatistikk.

Koordinerer arbeidet

Forebyggelse mot og behandling av SARS skal også koordineres over hele Kina som en følge av det nye samarbeidet i Kinas helsesektor. Og Wu Yi understreket at kampen mot SARS må skje i et internasjonalt samarbeid gjennom FNs helseorganisasjon, WHO.

Hun har også etablert en permanent organisasjon for krisestyring av det kinesiske helsevesen.

Den kinesiske stat har samtidig øremerket nesten tre milliarder kroner til å finansiere SARS-bekjempelse i landets fattigste områder.

De fleste innbyggerne i Beijing følger utviklingen foran sine tv-apparater. Skolene er stengt, og det ventes at mesteparten av Beijings befolkning blir hjemme fra arbeid i denne uken da det likevel er fri i fem dager fra 1. mai. For en uke siden ble det annonsert at syvdagers-ferien fra 1. mai var avlyst, men siden er det endret til at folk i Beijing har fem dager fri. Det kommer imidlertid ikke den normale, massive reiseaktiviteten i ferien. Reisebyråene har ganske enkelt fått forbud mot å selge reiser i mai-ferien.

De fleste har hamstret mat så de ikke trenger å gå ut på minst en uke, og den spesielle situasjon gir anledning til mange rykter. Via mobiltelefonenes SMS-system sirkulerte således en advarsel om å holde alle vinduer lukket om natten og ikke å kjøpe frukt og grønnsaker lørdag. Ifølge SMS-beskjeden sprøytet fly nemlig desinfeksjon ut over hele byen natt til lørdag. Ifølge nyhetsbyrået Reuters avviser Beijings bystyre at man går til slike skritt uten å varsle offentligheten.

Kinesiske medier har fått frihet til å kritisere SARS-bekjempelsen, men er samtidig pålagt en egentlig opplysende funksjon om SARS. Den voldsomme mediedekningen av SARS-epidemien har sammen med ryktestrømmen skremt Beijings borgere til å holde seg hjemme.

Ingen vil legge navn til en påstand om at regjeringen bevisst har skremt hovedstadens innbyggere til å isolere seg. Men det er en kjensgjerning at jo lenger Beijings borgere holder seg inne, desto mindre risiko er det for at epidemien sprer seg ytterligere.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

UVANLIG TOMT: Undergrunnen i Beijing i går. Vanligvis er det nesten umulig å få plass i de fulle vognene, men frykten for SARS-smitte gjør at de fleste holder seg vekk.

FOTO: KYODO, REUTERS