Samtidig sier resolusjonen ingenting om hvem og hvilke grupper som skal regnes som terrorister. Jurister som arbeider med menneskerettigheter, frykter at undertrykkende regimer kan se på resolusjonen som et grønt lys til å slå ned på systemkritikere.

Resolusjonen, som USA har tatt initiativ til, ble vedtatt enstemmig av de 15 medlemmene i Sikkerhetsrådet sent fredag kveld. To og en halv uke etter terrorangrepene i USA har dermed verden forpliktet seg til "raskt å sette i gang samarbeidet for å forhindre, samt å slå ned på terrorhandlinger".

Savner sidestykke

USAs FN-ambassadør, John Negroponte, mener at resolusjon 1373 savner sidestykke, og Frankrikes representant Jean-David Levitte sa at Sikkerhetsrådet hadde skapt historie.

Uvanlig var det også at FNs generalsekretær Kofi Annan var til stede da beslutningen ble tatt. Hans nærvær underbygd alvoret i situasjonen.

Resolusjonen åpner for militære aksjoner mot land som ikke innordner seg resolusjonen. Den inneholder en henvisning til terrorangrepene mot USA og fastslår at landet har rett til å forsvare seg.

Innen 90 dager må regjeringer verden over innrapportere til en spesialkomité hvilke tiltak som er innført. Flere land må nå endre lovgivningen slik at den tillater utlevering av mistenkte terrorister.

Konkrete krav

Alle FN-land må også:

— Kriminalisere forsettlig innsamling, direkte eller indirekte, av penger som man vet skal brukes til terrorisme.

— Umiddelbart sperre verdipapirer og konti til personer som har begått eller planlegger å begå terrorhandlinger.

— Forby egne borgere og andre som oppholder seg i landet, å gjøre egne verdier og tjenester tilgjengelige for terrorister.

— Avstå fra å gi noen form for støtte, heller ikke politisk eller diplomatisk, aktiv eller passiv, til terrorister.

— Nekte å gi beskyttelse til dem som finansierer, planlegger, støtter eller begår terrorhandlinger, og til dem som beskytter terroristene.

— Sørge for at terrorister blir stilt for retten og får en passende straff.

— Gi mest mulig bistand i forbindelse med etterforskning av terrorhandlinger.

— Sette i verk effektive grense-, pass- og identitetskontroller.

Storbritannias FN-ambassadør Jeremy Greenstock innrømmer at det finnes en viktig gråsone i resolusjonen.

— Dette er et viktig tema for FNs generalforsamling når den skal diskutere en FN-konvensjon om terrorisme kommende uke, sier han, men føyer til at det i dag finnes en reell trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

— Som regel er det slik at den som ser ut som og oppfører seg som en terrorist, også er det, sier Greenstock.