Bush har besluttet å forby amerikansk bistand til organisasjoner som fremmer kvinners rett til selvbestemt abort.

Med et pennestrøk har USAs nye president flyttet kvinners utvikling ti år tilbake, mener hun.

-Hvordan kan det være så lett å utradere alt arbeid som er gjort de siste årene med en eneste liten beslutning på en eneste dag, sa Diamantopouou på et møte for EU-ministre i Norrköping i Sverige.

-Dette er hans første beslutning, og det er åpenbart at han mener spørsmålet er meget viktig, la hun til.

-Jeg tror faktisk den svenske statsministeren er den best egnede person — ettersom han er leder for EU - til å ta opp diskusjonen, sa Diamantopoulou på spørsmål om EU bør ta saken opp med president Bush når han etter planen skal besøke Sverige senere i år.

NTB