En lagrett i Los Angeles dømte mandag matvaregiganten Dole og Dow Chemicals til å betale de seks erstatninger på til sammen 3,3 millioner i dollar, 18 millioner kroner. Arbeiderne ble sterile etter bruk av en plantegift på Dole-eide bananplantasjer i Nicaragua på 1970— og 1980-tallet.

Dole brukte plantegiften DBCP, produsert av Dow Chemicals, til å drepe mikroskopiske ormer i bananplantenes røtter.

Dole fortsatte å bruke plantegiften på sine bananplantasjer i Nicaragua også etter at DBCP ble tatt ut av bruk i USA, på grunn av risikoen for sterilitet.

Representanter for Dow Chemicals forklarte under den langvarige rettssaken at Dole truet med å saksøke selskapet for kontraktbrudd dersom de ikke leverte plantegiften.

Selskapene er kjent skyldige både i uaktsomhet og straffbart hemmelighold av helserisiko.

Saken blir sett som prinsipielt viktig fordi USA-selskaper blir stilt for amerikanske domstoler selv om forholdet de tiltales for har skjedd i et annet land.

En organisasjon for rundt 10.000 tidligere bananarbeidere i Nicaragua har arbeidet for en erstatningsordning med Dole uten å gå om domstolene. Organisasjonens leder Victorino Espinales har tidligere sagt at han ikke trodde rettssaken ville føre fram.

Wikipedia.org