VIGGO LEPOUTRE RAVN

I samtlige 27 delstater var det nei-flertall.

Regjeringen kjempet sammen med diverse organisasjoner og den katolske kirke, og med FNs støtte, for et forbud med hensikt å redusere antall våpenrelaterte dødsfall, som i Brasil kom opp i 36.000 i fjor og dermed kostet flere livet enn både kreft og trafikkulykker.

Til bare få uker før avstemningen så ja-siden ifølge flere meningsmålinger ut til å vinne klart, men i løpet av de siste ukene snudde stemningen langsomt, men sikkert over mot nei.

Motstanderne av forbud, bestående av politiske grupperinger, støtteforeninger via overfallsofre til våpenselgere har samlet argumentert med at man ikke bør frata borgerne retten til å forsvare seg med våpen i et land der den generelle sikkerheten er mangelfull, kriminalitetsraten høy og der kriminelle skaffer seg våpen illegalt.

Regjeringen foreslo i 2003 en lov som skulle gjøre det forbudt å bære og vanskeligere å skaffe seg håndvåpen.

Lovendringene betydde sammen med en stor avvæpningskampanje at det på vel et år lyktes å samle inn ca. 450.000 skytevåpen til ødeleggelse. Samtidig viste offisielle statistikker for første gang på 13 år et fall i antall våpenrelaterte drap på 8,2 prosent i 2004 i forhold til året før.

Et generelt forbud mot salg av våpen og ammunisjon skulle vært prikken over i-en.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende