THOMAS HEINT

Til det siste gjorde Irans islamske makthavere sitt ytterste for å lokke — eller kanskje rettere sagt skremme, - flest mulig av landets vel 46 millioner stemmeberettigete til å delta i gårsdagens parlamentsvalg.

— Det er, som salige imam Khomeini så presist uttrykte det, forræderi mot islam og mot landet å ignorere et valg, erklærte lederen av fredagsbønnen på Teheran Universitet, ayatolla Ahmad Jannati - formannen for det mektige Vokternes Råd, som med sin massediskvalifikasjon av reformkandidater har spilt en hovedrolle i valget.

— Utenlandske regjeringer har forsøkt å drive propaganda og hevdet at folk ikke vil stemme, men det er løgn. Vi ser nå at mengder av mennesker gjør sin hellige plikt, sa Jannati.

— Hver stemme er som en kule i hjertet på Bush, sa han, og det fikk de omkring 5000 tilstedeværende tilhørere til den tv-overførte talen til å svare med knyttete never i været og taktfaste «Allah er stor»-rop.

Tv-bilder med køer

Tilsvarende toner kom fra regimets øverste leder siden Khomeneis død i 1989, ayatolla Ali Khamenei, som var blant de første til å stemme i går morges.

— Dette valget er viktigere enn de foregående, ettersom kontrarevolusjonære bestreber seg på å hindre folk i å stemme, erklærte Khamenei.

Uttalelsene understreket hvor skremte ayatollaene var ved utsikten til en lav valgdeltakelse, som ville kunne tolkes som et mistillitsvotum til prestestyret. Men deres bestrebelser på å sikre en presentabel stemmeprosent, så i går ut til å nytte lite. Fra det fattige Sør-Teheran til den rike delen i nord, sto moskeer og skoler, som var omgjort til valglokaler, mer eller mindre tomme.

Ingen offisielle tal på stemmeprosenten forelå i går kveld, men iransk tv fortalte dagen igjennom om et overveldende fremmøte og viste bilder av køer foran utvalgte valglokaler. Det ble ivrig sekundert av en hær av valgfunksjonærer, som var utkommandert til valglokalene av Vokternes Råd.

— Det har vært et fantastisk valg, det beste noensinne. Jeg kan neppe tro mine egne øyne når jeg ser alle disse menneskene, tross all fremmed propaganda. Vi har måttet bestille ekstra stemmesedler for å dekke behovet, bedyret en av funksjonærene, Muhammad Gilaky, som presenterte seg som forretningsmann.

«Et latterlig valg»

Da BT besøkte det aktuelle valglokalet utpå ettermiddagen, var det imidlertid ikke lett å få øye på suksessen. En stille strøm av velgere, men heller ikke mer.

— Tro ikke på det de sier. Det er et latterlig valg, det rene humbug. 80 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og de færreste deltar i valget av fri vilje, sa en forbipasserende, engelsktalende iransk kvinne, mens omkringstående valgfunksjonærer iherdig forsøkte å få BTs tolk til å oversette det hun sa.

— Det er ikke trygt å si dette, men det er på tide at noen sier tingene rett ut, sa kvinnen, som presenterte seg som Tala (48), før hun hastet videre.

I et annet valglokale i det fattige, sørlige Teheran, som BT besøkte om morgenen, forekom velgerstrømmen større.

— Det er vår hellige plikt å stemme. Det krever islamsk lov, forklarte Zomorod Bashiry (63) som nettopp hadde avgitt sin stemme, med overbevisning og glede i stemmen.

— Jeg stemmer for revolusjonens og våre mange martyrers skyld. Min stemme er en hjelp mot de fremmede makter, som vil Iran vondt, sa hun.

Hvem hun hadde stemt på, visste hun imidlertid ikke. Det hadde hun overlatt til sin sønn å bestemme, ettersom hun selv ikke kan lese og skrive.

— Det var vanskelig å stemme, for jeg visste ingenting om kandidatene. Men jeg håper at det nye parlamentet kan løse landets problemer, sa fabrikkarbeideren Abbas (26), og viste frem den spesielle identitetsboken som det settes kryss i når man har stemt - noe som kan være avgjørende for å få arbeid i statskontrollerte bedrifter.