Stockholm: Løftede pekefingrer mot kriminelle og innvandrere selger ikke hos våre naboer i øst. Det kan man lese av en ny undersøkelse som fokuserer på hvilke temaer svenskene vekter høyest når de skal finne et parti å sette kryss ved.

Verdipolitiske spørsmål er ute

Verdipolitiske temaer er langt nede på listen over svenskenes prioriteter. Spørsmål om rettssikkerhet og innvandrere er ikke engang blant de ti viktigste i vårt naboland.

Svenskene går tilsynelatende langt mer opp i om de har jobb, kan få utdanning og en plass på sykehus når de blir syke. Jobbsituasjonen er en suveren toppscorer, en tredjedel av de spurte i undersøkelsen, som ble offentliggjort i Dagens Nyheter, peker på sysselsetting og ledighet som førsteprioritet, når de velger parti. Like bak følger kvaliteten i helsevesenet og spørsmål om utdanning og skole.

Høy ledighet

Forklaringen finnes uten tvil i den høye svenske ledigheten. For selv om Sverige har klart seg relativt godt gjennom finanskrisen med pene vekstrater, er åtte prosent av arbeidsstyrken stadig uten arbeid. Det svarer ifølge Statiska Centralbyrå (SCB) til 415.000 personer. Og ledigheten blant unge mellom 18 og 25 år er blant Europas høyeste.

— Spørsmål om jobb og arbeidsløshet er normalt det svensker vekter høyest. Men det er selvfølgelig forsterket av finanskrisen. Debatten har de siste ukene stort sett bare handlet om svensk økonomi og velferdsytelsene, sier Jenny Madestam, lektor i Statsvitenskap på Stockholms universitet.

Det er faktisk bare Sverigedemokraterna som taler for stans i innvandringen

Lars Hovbakke Sørensen, lektor Aarhus universitet

Fokus på økonomi

Til gjengjeld blir det ikke sagt mange skjellsord om innvandrere.

— I Sverige er borgerlig politikk fokusert på økonomi. Det er faktisk bare Sverigedemokraterna som taler for stans i innvandringen. Det gjør ingen av de andre borgerlige partiene, sier Lars Hovbakke Sørensen, lektor i historie ved Aarhus universitet.

Hovbakke Sørensen peker vurderingen av verdipolitiske spørsmål er historisk betinget, fordi svensker forbinder det å være svensk med at man skal være internasjonalt orientert, og åpen og tolerant overfor mennesker fra den tredje verden.

— Det er noe svenskene er stolte av, og de ser det som en svensk spesialitet å være åpen for alle mulige kulturer, sier Hovbakke Sørensen.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN