Bakgrunnen for brevet er blant annet et besøk biskopen i Nord-Hålogaland gjorde i de palestinske områdene i begynnelsen av desember, sammen med en delegasjon fra Norges kristne råd.

Besøket gjorde sterkt inntrykk på Steinholt, en av landets mest markante biskoper som gikk av for aldersgrensen ved nyttår.

Noe av det han reagerte sterkt på var israelske soldaters arrestasjon av en palestinsk KFUM-ansatt mens den norske delegasjonen befant seg i området. Mannen ble dømt til seks måneders internering uten rettergang.

I brevet til ambassadør Liora Herzl, som var datert 22. desember, betegner Steinholt dette som "en klar tilsidesettelse av FNs erklæring om menneskerettighetene".

Fikk ikke svar

Noe svar fra Herzl fikk biskopen aldri, noe som på nytt har fått ham til å ta pennen fatt. I et innlegg i Vårt Land mandag gjengir Steinholt brevet han sendte den israelske ambassadøren, og følger opp kritikken.

-Helt fra jeg var ung har jeg fulgt staten Israels opprettelse og utvikling med beundring, og jeg har fortsatt en positiv innstilling til Israel og en klar oppfatning av Israels rett til å forsvare seg mot terror og krigshandlinger, skriver Steinholt.

-Men det lar seg ikke nekte at det jeg opplevde ved vårt besøk, har fått meg til å stille sterkt kritiske spørsmål til staten Israels opptreden overfor befolkningen i de palestinske områder. I tillegg kommer også meldinger om israelske soldaters drap på FN-representanter uten at noen synes å bli trukket til ansvar, fortsetter han.

Advarer mot følgene

Steinholt viser til at ytterligere to palestinske KFUM-ansatte de siste dagene er internert av israelske styrker, og advarer mot følgene.

-Denne type saker kan medføre ubotelig skade for Israels omdømme både i vårt land og ellers i verden, skriver Steinholt.

-Det er mitt klare inntrykk at en stadig sterkere opinion i Norge opplever økende bekymring over den rettslige situasjonen for den palestinske befolkning og over den vilkårlighet og hensynsløshet som synes å prege de israelske myndigheters opptreden, fortsetter han.

-Jeg deler fortvilelsen over all terror som uskyldige sivile i Israel er blitt offer for, ikke minst den siste selvmordsaksjonen i Tel Aviv, men jeg er overbevist om at svaret på slike aksjoner ikke er mer vold og brutalitet, men vilje til å yte palestinerne rettferdighet, avslutter Steinholt.

(NTB)