Regjeringen ønsker at overgangen skal skje så raskt som mulig, og legger opp til en tilnærmet full konkurranseutsetting. Samtidig vil regjeringen omorganisere forvaltningsdelen av vegvesenet, i tråd med det opprinnelige forslaget fra regjeringen Stoltenberg.

Vegdirektør Olav Søfteland er svært fornøyd med Regjeringens beslutning.

— Dette er helt i samsvar med det vi har foreslått og gir et meget godt grunnlag for effektivisering av etaten og videre arbeid med omstilling og omorganisering, sier han i en pressemelding. (NTB)